BIK Challenge finale in Amsterdam

Op de slotmanifestatie van de BIK Challenge op 12 oktober bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam is VOF Both Forward als winnaar uit de bus gekomen met haar plan voor het verduurzamen van 108 portieketagewoningen van Woningbedrijf Velsen aan de Gildelaan in Velsen-Noord. 

Het consortium van Both Forward bestaande uit o.a. Both Forward zelf en BouwNext (voor o.a. de energetische berekeningen) stond voor de volgende opgave: maak een plan voor onze 108 woningen (en 200 vergelijkbare woningen) waarbij de ambitie is van energielabel C-G naar minimaal label A te gaan. Belangrijk hierbij was slimmer en sneller (liefst bewoond) renoveren.

Er werd gekozen voor de renovatiemethode van Renolution. Maanden werd er hard gewerkt om een planvoorstel uit te werken. Hierbij speelden niet alleen de technische aspecten een rol, maar ook het meerjarenonderhoud, TCO (Total Cost of Ownership) alsmede bewonersparticipatie en het verkrijgen van voldoende draagvlak bij de huurders (bron: Tervoort Egmond).

Wonigbedrijf Velsen heeft de ambitie om op korte termijn de plannen te realiseren. De komende maanden zal Both Forward samen met haar consortiumpartners aan de slag gaan om deze ambitie te verwezenlijken. Renolution is er in ieder geval klaar voor! Meer informatie volgt.