ons proces: voorbereiding is key

Voordat een ontwerp tot stand komt, dient een grondige inventarisatie plaats te vinden. We luisteren naar uw wensen en eisen en bekijken in geval van renovatie ook de status quo van de woningvoorraad. Hierna schetsen wij welke mogelijkheden er zijn en kiest u het ontwerp. Soms zijn bij een renovatie de maatgegevens van daken en gevels niet voorhanden of incompleet. Om zeker te zijn dat onze elementen in een later stadium ook daadwerkelijk passen, wordt een 3D-scan van de gebouwen gemaakt. Alle gegevens vervolgens in een BIM-model gegoten. Dit Building Information Management-model biedt naast informatie over het bestek, de constructie, installaties, uittrekstaten en begroting, een driedimensionale impressie van de woningen, straat en wijk. Hierdoor krijgen alle partijen door middel van het voorontwerp (stap 1) een goed beeld van de toekomstige situatie.

w

STAP 1

wij luisteren en adviseren, u kiest
l

STAP 2

uitgangspunten definiëren, definitieve planvorming en engineering

STAP 3

gestandaardiseerd proces, fabrieksmatige schilintegratie en kwaliteitsborging

STAP 4

(ver)bouwen op locatie, nazorg door monitoring & onderhoud en garanties

stap 2: definitieve planvorming

Nadat het uitgangspunt vastgesteld is, wordt de definitieve planvorming en engineersfase gestart. Constructieve, bouwkundige en installatietechnische berekeningen brengen in kaart welke mogelijkheden maar ook onmogelijkheden het project met zich meebrengt. We schetsen een realistisch bouw- en montageplan dat door alle partijen wordt goedgekeurd.

stap 3 en 4: prefabricage en montage

Intussen wordt in de fabriek door middel van een gestandaardiseerd proces gestart met de kern van Renolution: de geïsoleerde staalframeconstructie. Aan dit bouwsysteem worden A-merk bouwelementen toegevoegd zoals kozijnen met beglazing, gevelafwerkingen en installaties. De dak-, gevel- en in geval van nieuwbouw ook vloerelementen worden naar de bouwlocatie vervoerd en hier door onze gecertificeerde bouwpartners gemonteerd.