Het renovatieproces

Voordat een ontwerp tot stand komt, dient een grondige inventarisatie plaats te vinden. We luisteren naar uw wensen en hierna schetsen wij welke mogelijkheden er zijn en kiest u het ontwerp. Soms zijn bij een renovatie de maatgegevens van daken en gevels niet voorhanden of incompleet. Om zeker te zijn dat onze elementen in een later stadium ook daadwerkelijk passen, wordt een 3D-scan van de gebouwen gemaakt. Alle gegevens vervolgens in een BIM-model gegoten. Dit Building Information Management-model biedt naast informatie over het bestek, de constructie, installaties, uittrekstaten en begroting, een driedimensionale impressie van de woningen, straat en wijk. Hierdoor krijgen alle partijen door middel van het voorontwerp een goed beeld van de toekomstige situatie.

stap 2: definitieve planvorming

Nadat het uitgangspunt vastgesteld is, wordt de definitieve planvorming en engineersfase gestart. Constructieve, bouwkundige en installatietechnische berekeningen brengen in kaart welke mogelijkheden maar ook onmogelijkheden het project met zich meebrengt. We schetsen een realistisch bouw- en montageplan en het definitieve aanbod voor de totale renovatie. Vervolgens kan de besluitvorming plaatsvinden.

stap 3 en 4: prefabricage en montage

Nadat het definitieve besluit is genomen wordt het project tot uitvoering gebracht. Nadat alle tekeningen zijn goedgekeurd, starten we met de productie van de gevels in de fabriek. Dit is een gestandaardiseerd proces met als kern: de geïsoleerde staalframeconstructie. Aan dit bouwsysteem worden A-merk bouwelementen toegevoegd zoals kozijnen met vaak driedubbel glas HR+++. De gevelelementen worden, nadat ze geproduceerd zijn, naar de bouwplaats getransporteerd. Vervolgens worden ze door onze vakmensen gemonteerd.