Op 7 oktober tekenden ruim 70 belangstellenden, onder wie de provincie, gemeenten, woningcorporaties, marktpartijen en andere betrokkenen de Drentse Deal. Hierbij is het streven om in 2040 alle huizen in Drente energieneutraal te laten zijn. Renolution zette ook haar handtekening en is zeer verheugd over dit initiatief. Directeur/eigenaar van Renolution, Jan Willem Sloof: “Ik heb het al eerder gezegd, maar we moeten het samen doen. Daar geloof ik echt in.”

Niet langer wachten

Niet langer wachten, maar samen aan de slag; dat is het motto van de Drentse Deal. Hoewel er al veel projecten zijn opgestart om de duurzame energie te bevorderen, kunnen de intiatiefnemers wel wat hulp gebruiken. Om de huidige en de noodzakelijke nieuwe projectinitiatieven met elkaar te delen, om samen te werken of om elkaar te versterken is deze unieke Drentse Deal ontstaan. Bij niets doen geven alle ruim 200.000 huishoudens in Drenthe tot 2040 samen bijna 10 miljard uit aan de fossiele energierekening. Met de expeditie wil Drenthe inzetten op verlaging van woonlasten voor bewoners en duurzame energie en het bereiken van de klimaatdoelstellingen in het woondomein. Bovendien worden woningen in Drenthe toekomstbestendiger en daardoor ook meer waard. (bron: Stroomversnelling)

Vanaf 2040 energieneutraalWethouder Tjisse Stepstra tijdens Drentse Deal

Energiegedeputeerde Tjisse Stelpstra: “Met z’n allen willen we er voor zorgen dat woningen dermate goed geïsoleerd zijn én de beschikking hebben over duurzame energie, dat we vanaf 2040 energieneutraal wonen in Drenthe. Dat betekent, dat dan de fossiele energierekening geschiedenis is. Daar zet ik mij graag voor in.” (bron: Stroomversnelling)

Bekijk ook de terugblik op deze dag via Terugblik Expeditie Energieneutraal Wonen.

Groepsfoto Drentse Deal  Team Marktpartijen Drentse Deal

Links: groepsfoto alle betrokkenen, rechts: team marktpartijen